História klubu


Slovenský veslársky klub bol založený v roku 1927

Bol založený ......

a funguje dodnes.

image